Menu
Enhedslisten Randers

Hjælpeside for byrådsaktive

Kommunalpolitisk hjælpeside for alle med interesse for byrådspolitik. 

Mødekalender

Mødekalender 2021 byråd og udvalg 
Forkortelser i mødekalender:
Beskæftigelsesudvalget (BU) | Byråd (BY) | Børne-og familieudvalget (BF) | Landdistriktsudvalget (LD) | Miljø og teknikudvalget (MT) | Omsorgsudvalget (OU) | Skole- og uddannelsesudvalget (SKU) | Socialudvalget (SU) | Sundhed- idræts- og kulturudvalget (SIK) | Udviklingsudvalget (UU) | Økonomiudvalget (ØU)

Deadlines for åben spørgetid og forslag/spørgsmål til byrådsmøde.

Onsdage kl. 10. (12 dage før byrådsmødet / onsdag i ugen før dagsordenudsendelse).

 • Torsdag 26/3 kl. 10 (Byrådsmødet er en tirsdag).
 • Onsdag 14/4 kl. 10
 • Onsdag 12/5 kl. 10
 • Onsdag 2/6 kl. 10
 • Onsdag 9/6 kl. 10 (Eventuelt, hvis byrådsmøde 21/6).
 • Onsdag 1/9 kl. 10
 • Onsdag 8/9 kl. 10 (1. budget)
 • Onsdag 29/9 kl. 10
 • Lørdag 2/10 kl. 10 (Byrådsmødet er en torsdag).
 • Onsdag 3/11 kl. 10
 • Onsdag 1/12 kl. 10

Åben spørgetid (byrådsmøder):

Regler | Indsend spørgsmål: byraadssekretariatet@randers.dk | Referater

Byrådet

tilbyraadet@randers.dk | Om byrådet | Medlemmer | Referater | Lyt og se | Konstitueringsaftale + Tillæg hertil.
Forretningsorden | Styrelsesvedtægt.
Andre referater:
Byrådets seminar
Byrådets temamøde

Kommunalpolitiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget (BU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Ellen Petersen (formand), Jens Peter Hansen (næstformand), Henrik Leth, Anker Boje, Liselotte Frier Pedersen, Nick Zimmermann og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Børne- og familieudvalget (BF)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Anders Buhl-Christensen (formand), Anne Hjortshøj (næstformand), Henning Jensen Nyhuus, Lise Lotte Leervad Larsen, Katrine Fruelund, Niels Erik Christensen og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en del af kommunens pædagogiske og sociale opgaver.

Landdistriktsudvalget (LD)

Dagsordner/Referater.
Medlemmer (7): Lars Søgaard (formand) Anne Hjortshøj (næstformand), Anker Boje, Henrik Leth, Jens Peter Hansen, Nick Zimmermann og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende landdistrikter.
Tidligere referater:
Erhvervsudvalget
Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.

Miljø- og teknikudvalget ( MT)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Frank Nørgaard (formand), Iben Sønderup (næstformand), Anker Boje, Karen Lagoni, Jens Peter Hansen, Anders Henrik Jensen og Frida Valbjørn Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Omsorgsudvalget (OU)

Dagsorden/Referater
Tidligere del af “Sundheds- og omsorgsudvalget”.
Medlemmer (7): Fatma Cetinkaya (formand), Susanne Nielsen (næstformand), Liselotte Frier Pedersen, Henrik Leth, Iben Sønderup, Louise Høeg og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældre.
Tidligere referater:
Sundhed- og omsorgsudvalget
Sundheds- og ældreudvalget.

Skole- og uddannelsesudvalget (SKU)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Steen Bundgaard (formand), Christina Kjærsgaard (næstformand), Lise Lotte Leervad Larsen, Pia Moldt, Rosa Lykke Yde, Anders Henrik Jensen og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skole- og uddannelsesmæssige opgaver.

Socialudvalget (SU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Rosa Lykke Yde (formand), Katrine Fruelund (næstformand), Fatma Cetinkaya, Ellen Pedersen, Liselotte Frier Pedersen, Jens Peter Hansen og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.
Tidligere referater:
Socialudvalget før 2014
Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget (SIK)

Dagsorden/Referater.
Tidligere “Kultur og fritidsudvalget” – desuden er sundhed kommet til fra det tidligere “Sundheds- og omsorgsudvalg”.
Medlemmer (7): Louise Høeg (formand), Karen Lagoni (næstformand), Pia Moldt, Daniel Madié, Christina Kjærsgaard, Susanne Nielsen og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds-, idræts- og kulturopgaver.
Tidligere referater:
Kultur- og fritidsudvalget.
Sundhed- og omsorgsudvalget.
Sundheds- og ældreudvalget.

Udviklingsudvalget (UU)

Dagsorden/Referater
Nyt udvalg.
Medlemmer (7): Christian Brøns (formand), Henning Jensen Nyhuus (næstformand), Steen Bundgaard, Daniel Madié, Lars Søgaard, Frank Nørgaard og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det udviklingsmæssige område.

Økonomiudvalget (ØU)

Dagsorden/Referater
Referater: Økonomiudvalgets temamøde
Økonomiudvalget består af ni medlemmer. Økonomiudvalget består af borgmesteren, som er formand for udvalget, og otte af byrådets øvrige medlemmer.
Medlemmer: Torben Hansen (formand), Christian Brøns (næstformand), Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Anne Hjortshøj, Anders Buhl-Christensen, Louise Høeg, Frank Nørgaard og Bjarne Overmark.

Konstituerende møder 2017

§17. stk 4 udvalg

Diverse råd og nævn

Historiske råd og udvalg op til 2018

Der mangler en del her, men ikke længere i dagsordensystemet.