Menu
Enhedslisten Randers

Hjælpeside for byrådsaktive

Kommunalpolitisk hjælpeside

Deadlines for åben spørgetid og forslag/spørgsmål til byrådsmøde.
Onsdage kl. 10. (12 dage før byrådsmødet / onsdag i ugen før dagsordenudsendelse).

  • Onsdag 23/9 kl. 10.
  • Fredag 25/9 kl. 10. NB: Det er til BY 2. budget og mødet ligger en torsdag.
  • Onsdag 28/10 kl. 10.
  • Onsdag 25/11 kl. 10.

Byrådet

Om byrådet | Medlemmer | Referater | Lyt og se | Konstitueringsaftale + Tillæg hertil.
Forretningsorden | Styrelsesvedtægt.

Åben spørgetid:

Regler | Indsend spørgsmål: byraadssekretariatet@randers.dk | Referater

Mødekalender 2020

Mødekalender 2020 byråd og udvalg
Mødekalender 2021 byråd og udvalg 
Forkortelser i mødekalender:
Beskæftigelsesudvalget (BU) | Byråd (BY) | Børne-og familieudvalget (BF) | Landdistriktsudvalget (LD) | Miljø og teknikudvalget (MT) | Omsorgsudvalget (OU) | Skole- og uddannelsesudvalget (SKU) | Socialudvalget (SU) | Sundhed- idræts- og kulturudvalget (SIK) | Udviklingsudvalget (UU) | Økonomiudvalget (ØU)

Kommunalpolitiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget (BU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Ellen Petersen (formand), Jens Peter Hansen (næstformand), Henrik Leth, Anker Boje, Liselotte Frier Pedersen, Nick Zimmermann og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Børne- og familieudvalget (BF)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Anders Buhl-Christensen (formand), Anne Hjortshøj (næstformand), Henning Jensen Nyhuus, Lise Lotte Leervad Larsen, Katrine Fruelund, Niels Erik Christensen og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en del af kommunens pædagogiske og sociale opgaver.

Landdistriktsudvalget (LD)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Lars Søgaard (formand) Anne Hjortshøj (næstformand), Anker Boje, Henrik Leth, Jens Peter Hansen, Nick Zimmermann og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende landdistrikter.

Miljø- og teknikudvalget (MT)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Frank Nørgaard (formand), Iben Sønderup (næstformand), Anker Boje, Karen Lagoni, Jens Peter Hansen, Anders Henrik Jensen og Frida Valbjørn Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Omsorgsudvalget (OU)

Dagsorden/Referater
Tidligere del af “Sundheds- og omsorgsudvalget”.
Medlemmer (7): Fatma Cetinkaya (formand), Susanne Nielsen (næstformand), Liselotte Frier Pedersen, Henrik Leth, Iben Sønderup, Louise Høeg og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældre.

Skole- og uddannelsesudvalget (SKU)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Steen Bundgaard (formand), Christina Kjærsgaard (næstformand), Lise Lotte Leervad Larsen, Pia Moldt, Rosa Lykke Yde, Anders Henrik Jensen og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skole- og uddannelsesmæssige opgaver.

Socialudvalget (SU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Rosa Lykke Yde (formand), Katrine Fruelund (næstformand), Fatma Cetinkaya, Ellen Pedersen, Liselotte Frier Pedersen, Jens Peter Hansen og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget (SIK)

Dagsorden/Referater
Tidligere “Kultur og fritidsudvalget” – desuden er sundhed kommet til fra det tidligere “Sundheds- og omsorgsudvalg”.
Medlemmer (7): Louise Høeg (formand), Karen Lagoni (næstformand), Pia Moldt, Daniel Madié, Christina Kjærsgaard, Susanne Nielsen og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds-, idræts- og kulturopgaver.

Udviklingsudvalget (UU)

Dagsorden/Referater
Nyt udvalg.
Medlemmer (7): Christian Brøns (formand), Henning Jensen Nyhuus (næstformand), Steen Bundgaard, Daniel Madié, Lars Søgaard, Frank Nørgaard og Mogens Nyholm.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det udviklingsmæssige område.

Økonomiudvalget (ØU)

Dagsorden/Referater | Referat: Økonomiudvalgets temamøde
Økonomiudvalget består af ni medlemmer. Økonomiudvalget består af borgmesteren, som er formand for udvalget, og otte af byrådets øvrige medlemmer.
Medlemmer: Torben Hansen (formand), Christian Brøns (næstformand), Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Anne Hjortshøj, Anders Buhl-Christensen, Louise Høeg, Frank Nørgaard og Bjarne Overmark.

Diverse råd og udvalg

Børn og Ungeudvalget (byrådsmedlem-deltagere):
Lise Lotte Leervad Larsen (formand) – 1. sup. Fatma Cetinkaya og 2. sup. Lise Lotte Frier Pedersen.
Katrine Fruelund (næstformand) – 1. sup. Louise Høeg og 2. sup. Christian Brøns.

Dagsorden/Referater: Bevaringsudvalget
Dagsorden/Referater: Bevillingsnævn
Dagsorden/Referater: Bygningsforbedringsudvalg
Dagsorden/Referater: Folkeoplysningsudvalget
Dagsorden/Referater: Handicaprådet
Dagsorden/Referater: Konstituerende møde i ældrerådet
Dagsorden/Referater: MED Hovedudvalg
Dagsorden/Referater: Taxinævnet
Dagsorden/Referater: Udsatterådet
Dagsorden/Referater: Ældrerådet

Historiske råd og udvalg op til 2018

Dagsorden/Referater: Arbejdsmarkedsudvalget før 2014
Dagsorden/Referater: Beredskabskommissionen før 2018
Dagsorden/Referater: Børn og skoleudvalget før 2018
Dagsorden/Referater: Det Lokale Beskæftigelsesråd før 2018
Dagsorden/Referater: Erhvervsudvalget før 2018
Dagsorden/Referater: Grundlisteudvalg 2014
Dagsorden/Referater: Integrationsrådet før 2018
Dagsorden/Referater: Konstituerende møder 2017
Dagsorden/Referater: Kultur- og fritidsudvalget før 2018
Dagsorden/Referater: Politisk styregruppe for beredskab før 2018
Dagsorden/Referater: Socialudvalget før 2014
Dagsorden/Referater: Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere før 2018
Dagsorden/Referater: Sundhed- og omsorgsudvalget før 2018
Dagsorden/Referater: Sundheds- og ældreudvalget før 2018