Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Mere fokus på handicapområdet

af Karina Hjorth. d. 1. oktober 2021

Generelt skal der tænkes helt anderledes på det samlede handicapområde, end man gør i dag.

Enhedslisten Randers mener helt klart, at der skal tænkes i helhedsløsninger, man skal se det enkelte menneske, man skal lytte til borgernes behov og især følge anbefalingerne fra det sundhedspersonale, der kender borgerne bedst. Det gælder både, når det drejer sig om hjælperordninger, ledsageordninger, hjælpemidler, skole, transport m.m.

Alle med et handicap skal (bedre) kunne deltage i samfundet med de samme muligheder som alle andre. Ikke bare fordi det giver en klart bedre livskvalitet for mennesker, der i forvejen og hver dag kæmper med en masse udfordringer, men også fordi det på længere sigt er bedre og billigere for samfundet og i allerhøjeste grad bedre for det enkelte menneske.

Vi taler ikke “bare” om forbedret livskvalitet, men helt enkelt om mulighederne for at leve et liv med alt, hvad det indebærer af familie, uddannelse, arbejde m.m. uden, at det altid kun handler om, at man skal kæmpe for at få den hjælp, man har brug for entent il sig selv eller en pårørende.

Lyt til dem, der ved noget!
Her kan vi som politikere med fordel lytte mere til dem, det hele handler om, og i Enhedslisten Randers ser vi gerne et større tværfagligt og tværpolitisk samarbejde med f.eks. lokale handicaporganisationer og bevægelsen 10.000 Stemmer (på landsplan kendt som 1 Million Stemmer).

På den måde kan der forhåbentligt findes mere gavnlige og optimale løsninger i første hug, både når det drejer sig om f.eks. hjælperordninger, skoletilbud, arbejde m.m.

Vi er også nødt til at skele til arbejdsmarkedsområdet, fordi der er et klart overlap mellem dette og handicapområdet, når man kigger nærmere på den gruppe af mennesker, der hænger fast i f.eks. kontanthjælpssystemet, selvom de er syge eller har (pådraget sig) et eller flere handicap(s). Det gælder især de typer, man ikke kan se.

Hvad kan vi rent praktisk gøre?
Vi vil først og fremmest arbejde på at få nedsat sagsbehandlingstiderne, ligesom vi vil have fokus på de individuelle løsninger. Måske er det på længere sigt løsningen at flytte handicapområdet væk fra kommunerne, men den grundlæggende reform af området skal komme fra Christiansborg. Indtil det sker, må vi lokalt arbejde for at give personer med handicap og deres pårørende de bedst mulige vilkår.

Desværre er området generelt underfinansieret, og dét bliver vores første - og måske også største - opgave, som vi håber at løse med et tværpolitisk flertal.