Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Lev bæredygtigt

af Kalle Nielsen. d. 1. oktober 2021

Det er svært at leve 100% bæredygtigt i Danmark - men det er nemt at leve meget mere bæredygtigt, end vi gør i dag!

Mange unge og ældre mennesker interesserer sig i dag for, hvordan de som privatpersoner og husstand kan leve mere bæredygtigt. Enhedslisten er et parti for folk, der prioriterer bæredygtighed i moderne forstand - et bæredygtigt samfund for alle, baseret på menneskerettigheder og med bundlinjer for både det sociale, miljø/klima og økonomien.

Bæredygtighed i dag
Siden Brundtland-rapporten i 1987 har bæredygtighed været et komplekst begreb med indbyrdes forbundne elementer fra det sociale, miljø/klima og økonomi - og med fokus på konstant at overdrage Jorden og samfundet til fremtidige generationer i uændret eller bedre tilstand:

"en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov" (Brundtland-rapporten).

Begrebet bæredygtighed er især udviklet i regi af FN, og er i dag udfoldet i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, den såkaldte 'Agenda 2030'. FNs verdensmål (og dermed det internationale bæredygtighedsbegreb) er baseret på tværgående værdier som respekt for menneskerettighederne og princippet om, at alle skal med ("leave no one behind"). Enhedslisten tilstræber altid bæredygtighed i sin politik. 

Permakultur - et ikke-politisk fællesskab
At leve bæredygtigt kan være en personlig sag, og savner man et fællesskab af ligesindede uden for det politiske, så kan fx permakultur-bevægelsen være en mulighed. Permakultur er en international bevægelse med dansk national afdeling. Der er også en lokal afdeling, Permakultur Randers.

Permakultur fokuserer på design og realisering af 'permanente kulturer' - altså daglig bæredygtighed i praksis. Er du interesseret i et åbent og aktivt ikke-politisk fællesskab med fokus på at leve bæredygtigt i dagligdagen er permakultur en oplagt mulighed.

Lev bæredygtigt
Eller rettere, forsøg at leve mere bæredygtigt i dag end du gjorde i går, og mere bæredygtigt i år end du gjorde sidste år. Der er akut brug for, at vi nedsætter vores klimaaftryk, så invester i brugen af andre transportformer end fly og bil.

Cykel og offentlig transport er velkendte alternativer, men de mange el-køretøjer (el-løbehjul, el-cykler, el-knallerter) er nye og meget effektive alternativer. Der er ikke brug for en ny bilbro i Randers - men brug for færre bilture.

Enhedslisten - politisk og privat fællesskab
Hvis man interesserer sig for at leve bæredygtigt, så er Enhedslisten et oplagt fællesskab at deltage i eller støtte, som medlem, sympatisør, eller vælger. Enhedslisten arbejder hver dag for et retfærdigt og bæredygtigt samfund for alle, baseret på demokrati og respekt for menneskerettighederne.

Om du interesserer dig for klimakampen, privat/lokal fødevareproduktion, deleordninger, "cyklisme", natur, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, afskaffelse af fattigdom og hjemløshed, mere økonomisk lighed, genbrug, mindre ressourceforbrug, cirkulær økonomi eller bæredygtigt erhverv og iværksætteri
... du er kommet til det rette sted.