Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Et samfund for alle mindsker behovet for hjælp!

af Simon Hviid Justesen og Karina Hjorth. d. 1. oktober 2021

Du undrer dig måske over overskriften - hvad mener vi helt præcist med det? Det er faktisk ret simpelt, når man derefter nævner, at vi taler om tilgængelighed i samfundet - det gælder f.eks. i det offentlige rum, i bygninger, i forbindelse med transport, uddannelse m.m.

I Enhedslisten Randers mener vi, at ét af de primære mål for kommunens handicapområde må være, at vi lever op til og arbejder ud fra FN’s Handicapkonvention, som Danmark ratificerede helt tilbage i 2009. I mange tilfælde sker det endnu ikke, men i Enhedslisten gør vi vores bedste for at få indarbejdet principperne på alle de områder, der er relevante.

Det ville selvfølgelig være helt fantastisk, hvis Randers kommune - og især Randers midtby - blev et forbillede for, hvordan man kan gøre en gammel by moderne og inkluderende, uden at det ødelægger byens historie. Det kan rent faktisk ske i både det offentlige rum og i privat regi, hvis man begynder at kigge på de mange moderne muligheder, der findes for tilgængelighed og universelt design, og som bl.a. kan være de gamle trapper, som med en ombygning ser ud til at bestå, men med et tryk på en knap omdannes til en lift.

Siden 2017 har vi i Enhedslisten Randers flere gange sat fokus på den manglende tilgængelighed i Randers kommune. Vi arbejder stadig på, at der skal udarbejdes en tilgængelighedsplan, og at de bybusser, som byen er i gang med at anskaffe, skal være mulige at bruge for alle, både ældre, gangbesværede, barnevogne/klapvogne og kørestolsbrugere. Flertallet i byrådssalen har indtil videre - til stor forundring - ikke været med os, men vi knokler videre for at skabe forandring.

Hvorfor er tilgængelighed så vigtigt?
Fordelene ved at gøre det muligt for personer med handicap at færdes på egen hånd i samfundet er bl.a., at man bliver mere selvstændig og kan klare mange flere ting uden brug af hjælpemidler/hjælpere, men det betyder også en del i forhold til turisme, da personer med handicap naturligvis rejser ligesom alle andre, og kan man trække turister til området, er det godt for det lokale erhvervsliv.

Hvis man vil finde de økonomisk bedste løsninger, er det vigtigt, at tilgængelighed/universelt design (det vil sige, at f.eks. det offentlige rum indrettes, så det kan bruges af alle) indtænkes i planerne for byggerier/ombygninger så tidligt som muligt i projektets faser. Jo senere, man indarbejder det (eller hvis man ikke gør det rigtigt fra starten), jo dyrere bliver det, når tingene efterfølgende skal ændres både for at leve op til lovkravene, men også for at de rent faktisk kan bruges af alle.

En anden - og særdeles vigtig - detalje er, at befolkningen i Danmark bliver ældre. Vi lever længere, og da lægevidenskaben er blevet dygtigere, betyder det også, at vi kan leve længere selv med skavanker og aldersbetingede sygdomme. Derfor vil et tilgængeligt samfund også i fremtiden være en stor fordel for den ældre del af befolkningen, når gangfunktionen svigter, eller balancen, synet eller hørelsen bliver dårligere. Jo bedre, alle kan klare sig selv og komme rundt, jo billigere er det for samfundet på længere sigt.

Vi taler ikke om, at hele Randers kommune skal ændres med et snuptag - det er på ingen måde realistisk. Vi vil til gengæld arbejde hårdt for, at der er større fokus på universelt design hver gang ting skal ændres, nye aftaler skal laves eller nye steder skal etableres. Det er ikke nok at overholde minimumskravene i Bygningsreglementet - man er nødt til at tænke et skridt videre og dermed fremtidssikre samfundet.

Det vil gøre det nemmere for personer med handicap, ældre medborgere - ja, kort sagt: alle! - at være en aktiv del af samfundet, at tage på arbejde, købe ind, dyrke fritidsinteresser, deltage i arrangementer og meget mere. Et (ikke blot fysisk) tilgængeligt samfund vil alt andet lige gøre mange ting meget lettere for alle. Det kan kun lade sig gøre, hvis man arbejder for at nedbryde fysiske og holdningsmæssige barrierer - og det gør Enhedslisten!

I Enhedslisten ønsker vi at arbejde tæt sammen med alle de involverede parter - både kommunens indbyggere, Veje & Trafik, det lokale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer, byrådets øvrige partier m.fl. for at skabe et lokalområde, som alle kan færdes i. Et større fokus på dette område kan være med til at lette presset på andre områder - også økonomisk.

Oplever du konkrete problemer, eller kender du til steder, som virkelig trænger til lidt opmærksomhed, vil vi gerne høre fra dig.