Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Enhedslisten støttede Mellemfolkeligt Samvirkes forslag om at tage imod flygtningebørn

af Frida Valbjørn Christensen. d. 1. oktober 2021

I sommeren 2020 var der stort fokus på den græske flygtningelejr Moria. I flygtningelejren, som nu desværre er brændt ned, levede der ca. 20.000 flygtninge, hvoraf ca. 4.000 var børn. Moria var ellers kun beregnet til at huse 3.000 flygtninge.

Det betød, at der hverken var nok lægehjælp eller mad til de mange flygtninge.

I Enhedslisten er vores grundlæggende holdning, at ingen mennesker flygter for sjov. Når man vælger at forlade sit hjemsted og tage børnene med på flugt, er det fordi, det er farligere at blive.

Derfor mener vi også, at Danmark skal påtage sig sin del af ansvaret, hvorfor vi bakkede op om Mellemfolkeligt Samvirkes forslag om, at byrådet skulle henvende sig til regeringen for at meddele, at Randers kommune ville kunne tage imod en andel af disse flygtninge.

Forslaget, der var bragt i byrådet af SF, blev desværre nedstemt. Byrådsflertallet argumenterede for, at der var tale om et nationalt anliggende. Det var vi i Enhedslisten enige i, men det ændrer ikke på, at et byråd til enhver tid kan rette henvendelse til regeringen med henblik på at opfordre til, at en politik laves om.

Byrådsflertallet har da også flere gange benyttet sig af denne mulighed, f.eks. i forhold til en mulig udvidelse af E45.

Enhedslisten vil trods modstand fortsat kæmpe for udsatte i – og udenfor – Danmark. Dette gælder såvel kommunalt som på landsplan.