Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Enhedslisten går forrest i kampen for tilgængelighed

af Frida Valbjørn Christensen. d. 9. november 2021

Byrådsperioden har både budt på nederlag og sejre i Enhedslistens forsøg på at gøre Randers kommune mere tilgængelig. Der har været hårde diskussioner og kreative indslag. Alligevel lader det til, at byrådsflertallets forståelse for ligestilling udelukkende omhandler køn.

De små sejre har også ret
Enhedslisten startede byrådsperioden med fokus på tilgængelighed for alle, og dette fokus har gjort sig gældende i alle byrådsperiodens år.

De små sejre kom sig til udslag allerede i 2018, hvor Enhedslisten med et forslag om et skilt ved indgangen til det gamle rådhus sikrede, at flere har kunnet tage aktiv del i demokratiet. I samme ombæring kom det dog Enhedslisten for øre, at ramperne ved det gamle rådhus ikke var tilgængelige for alle.

Byrådsflertallet mente ikke, at det var nødvendigt at bruge små 25.000 kr. på, at alle med kørestol eller gangbesvær kunne bruge rådhuset. Dette var dog kun indtil, der blev arrangeret en happening, hvor kommunaldirektøren måtte afvise flere kørestolsbrugere i døren inden et byrådsmøde - ganske enkelt fordi de ikke kunne komme ind.

Som med sagen om Huset Nyvang skal situationerne sommetider ske for øjnene af politikkerne, før der sker handling.

Ingen velvilje når det kommer til byudvikling
På dette område vil de fleste tænke, at nye bebyggelser skal følge bygningsreglementets fastsatte regler om tilgængelighed, og det er da også tilfældet. Det er dog langt fra altid, at det rent faktisk sker.

Derfor finder Enhedslisten det yderst vigtigt, at tilgængeligheden kraftigt understreges i diverse strategier og byudviklingsprojekter, så der ikke kan opstå tvivl om, at Randers Kommune vil sikre tilgængelighed og lige muligheder for alle - gerne i form af universelt design.

På den baggrund har Enhedslisten forslået tilgængelighedsafsnit i bl.a. Midtbystrategien, Mobilitetspolitikken og Udviklingsplanen for ”Flodbyen Randers”. Desværre uden held. Alle forslag blev nedstemt, også selvom det har været op til byrådet at tage nærmere stilling til, hvad de forskellige afsnit præcist skulle indeholde.

I Enhedslisten er vi uforstående overfor dette, da byrådsflertallet gang på gang udtaler, at de ønsker tilgængelighed for alle, men mener, at det allerede er sikret i diverse love. Faktum er, at der søges/gives mange dispensationer, og at mindstekravene i loven på mange punkter faktisk slet ikke er dækkende nok.

Enhedslisten har derudover set flere eksempler på, at bygningsreglementet ikke overholdes, men i disse situationer møder vi heldigvis større velvilje fra borgmesterens side, men når ting først bliver rettet, efter de er lavet én gang, bliver det alt andet lige en større omkostning end, hvis det var lavet korrekt fra starten.

Det store slag om tilgængelighedsplanen endte hyklerisk
Den vedvarende magtesløshed endte med, at Enhedslisten i sommeren 2020 foreslog, at Randers Kommune udarbejdede en tilgængelighedsplan for hele kommunen. En plan der bl.a. skulle sikre, at alle borgere i Randers kommune på længere sigt frit og uden ekstra hjælp ville kunne transportere sig fra A til B.

Her er det også vigtigt at have for øje, at mennesker med handicap udgør en ikke-ubetydelig del af turismen*, og hvis Randers Kommune vil have del i denne, bør man sikre, at alle kan komme på ferie og færdes i vores smukke by.

Forslaget indebar ikke, at der skulle afsættes en masse økonomiske ressourcer til ændringer her og nu. Det indebar alene, at der skulle udarbejdes en plan, som byrådet ville kunne arbejde videre med de kommende år.

På trods af at byrådsflertallet et par punkter forinden havde stemt en kønsligestillingspolitik igennem, var der ikke stemning for at øge ligestillingen på tilgængelighedsområdet. Kun SF, Velfærdslisten og Beboerlisten kunne se udover køn, når det kommer til ligestilling. Vi kan altså konkludere, at flertallet i Randers byråd ikke ønsker, at alle byens borgere (og gæster) skal have de samme muligheder, når det gælder noget så basalt som at færdes i kommunen, tage på indkøb, gå på arbejde eller dyrke fritidsinteresser.

Vi kæmper videre
Selvom tilstanden kan se håbløs ud - og der findes Socialdemokratiske byrådsmedlemmer, der kun taler, når noget omhandler kønsligestilling (som i øvrigt er ligeså vigtigt) - vil Enhedslisten fortsætte kampen, gerne i samarbejde med f.eks. Cityforeningen, Handicaprådet, Ældrerådet, Danske Handicaporganisationer - og selvfølgelig de relevante forvaltninger under Randers Kommune.

Vi må holde fokus på de små sejre, og lade dem drive os til flere. For Enhedslisten er det vigtig at oplyse om, at ligestilling omhandler alle mennesker og alle aspekter i samfundet.

* “Antallet af overnatninger foretaget i Danmark af danskere og udlændinge med fysisk funktionsnedsættelse (selvevalueret) estimeres til mellem 8,1 og 9,7 mio. årligt. Det svarer til omkring 8% af samtlige overnatninger i Danmark
Kilder: “Turisme for alle, forundersøgelse, 8. marts, 2019” og “Visit Denmark (2017), ’Danmark som tilgængelig feriedestination for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse – med fokus på den oplevede tilgængelighed til ferietilbud og -oplevelser’