Menu
Enhedslisten Randers

Artikler

Alle borgere skal behandles lige, også dem på overførselsindkomst

af Anders Pedersen. d. 1. oktober 2021

Jobcentret i Randers har desværre fået prædikatet som et af Danmarks mest inkompetente jobcentre. Det vil Enhedslisten have lavet om!

Langt de færreste af os kommer nogensinde til at have med jobcentret at gøre, og det skal vi være taknemmelige for, når vi bor i Randers. Her har vi desværre nogle trælse tendenser, hvor nogle af de mennesker, der er tilknyttet jobcentret, oplever at blive presset ud i jobs, praktikker eller uddannelse, som de ikke er rustet til, eller som ikke fører til en permanent løsning.

Mødet med jobcentret kan for nogle være en ubehagelig oplevelse, som kan udløse forskellige symptomer på sygdom, i forvejen syges tilstand kan forværres under forløbet, ja vi har sågar set eksempler på PTSD-diagnoser, udviklet netop på grund af oplevelserne med jobcentret.

Desværre gives deres færre førtidspensioner og meget få revalideringer, hvorfor det kan virke som om, at alle skæres over én kam. Der er selvfølgelig en gruppe helt sunde og raske mennesker, der klarer sig fint igennem et arbejdsløshedsforløb.

Andre, der starter ved jobcenteret, fordi de er syge, havner typisk i et flerårigt ressourceforløb, hvor en gruppe bliver tvunget i job, uddannelse eller praktik, selvom deres psykiske eller fysiske tilstand gør, at de ikke er i stand til dette. Dertil kommer så de aller sygeste (både fysisk og psykisk), som kan havne i aktivering.

Når man er i aktivering, bliver man ofte presset op i tid i forsøget på at vise en fremgang. Desværre måles der kun på tid og effektivitet, selvom alene det at møde op på arbejde kan være en sejr for nogle, der har det rigtig skidt.

Denne ufine stil, som dels skyldes en urimelig lovgivning og dels Randers Kommunes økonomiske prioritering, resulterer desværre i tilbageslag for nogle, hvor det vil være næsten umuligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. De oplever at blive presset, truet med sanktioner og kan ende med at blive helt nedbrudt.

Enhedslisten har særligt i 2021 haft stort fokus på dette. Vi kæmper for et opgør med den måde, der drives jobcenter på. Vi ønsker et jobcenter, der hjælper, viser omsorg og i højere grad støtter hvert enkelt menneske i at finde den retning, der er bedst for den enkelte.

Enhedslisten ønsker, at det økonomiske tankesæt elimineres, og at Randers byråd sikrer, at der er ressourcer til, at jobcentret kan tildele den hjælp, der er nødvendig for den enkelte. Dette vil også følge lovgivningen bedre.

Ressourceforløb
Dem, der er syge, og som skal videre i forløbet, skal ofte igennem et ressourceforløb. Kommunerne skal selv fastsætte regler for varigheden af ressourceforløb, men i Randers kommune varer de typisk mere end 3 år. Vi har set eksempler på forløb, der har varet både 6, 7 og 8 år.

Herigennem skal arbejdsevnen vurderes, men det resulterer desværre i, at nogle på et tidspunkt knækker, fordi de er presset for meget op i tid. Lovgivningen gør, at borgerne i ressourceforløb ikke får løn for deres arbejde, men modtager den såkaldte ressourceforløbsydelse (svarende til en kontanthjælp).

Ressourceforløb skal egentligt handle om at finde den rigtige vej for den enkelte person, men for at komme i et ressourceforløbet er et af kravene, at man er syg.

En stor del af borgerne i ressourceforløb ender med en førtidspension, men denne gruppe af mennesker har desværre skullet bruge flere år på at bevise, at de ikke er i stand til varetage et arbejde. Det er altså flere år, hvor de er blevet presset ud i praktikker og jobafprøvninger, som de ikke har været enten fysisk eller psykisk i stand til at varetage. Det resulterer desværre i, at nogens helbred forværres. Det er derfor, nogle taler om, at jobcentret gør folk syge.

I Enhedslisten mener vi ikke, at denne tilgang er i orden. Det skal rettes op, både lovgivningsmæssigt og på kommunalt plan. Derfor vil Enhedslisten i Randers bl.a. arbejde for, at der kommunalt fastsættes retningslinjer, der sikrer, at ressourceforløb ikke varer mere end 2 år.

Drop sanktionerne
Jobcentrene har fået et sanktionsvåben, der betyder, at de kan tage en del af borgerens i forvejen lave ydelse. Sanktionerne kan tages i brug, når en borger ikke møder op i praktik eller udebliver fra møde i jobcenteret. I det tilfælde er det op til jobcentret at vurdere, om udeblivelse grunden er rimelige, eller om der skal sanktioneres. Der er f.eks. flere historier om, at folk er blevet sanktioneret for at melde afbud til et møde, fordi de skulle til bisættelse eller begravelse. Når man i forvejen lever med en lav månedsydelse, kan en økonomisk sanktion altså nemt ramme virkelig hårdt.

Som det er beskrevet længere oppe, oplever nogle, at deres sygdom forværres i forløbet. Det vil naturligvis medføre øget tendens til fravær fra møderne eller praktikken. Til sidst risikerer man, at de ramte personer ikke længere kan komme udenfor døren uden at blive ramt af f.eks. angst, panikanfald eller stress af frygt for ikke at kunne leve op til kravene og dermed modtage en sanktion. Det er hér, tråden knækker helt.

Angsten for at blive sanktioneret gør, at de bryder sammen og ikke kan møde op, hvorefter de bliver sanktioneret. Det er altså en selvforstærkende effekt, og det i forvejen sorte hul, de føler, de befinder sig i, bliver større og sværere at komme op ad.

Jobcenter Randers sanktionerer ca. 10% af alle ydelsesmodtagere, hvilket er en del over landsgennemsnittet på ca. 5%, hvilket fremgår af Randers kommunes svar på Enhedslistens spørgsmål af 6/7- 2021. Enhedslisten Randers vil fortsat kæmpe for, at der igangsættes en undersøgelse af årsagen til de mange sanktioner.

Alle mennesker fortjener en ordentlig behandling - også dem, der af den ene eller anden grund skal en tur forbi jobcenteret i løbet af livet.