Menu
Enhedslisten Randers

Enhedslisten kæmper hver dag for et rød-grønt samfund, der fungerer for alle – ikke kun de rigeste.

Læs mere - og vær med! | Udspil om ulighed 2021 | Ungeudspil 2021 | Det grønne program | Klimaplan | Naturplan | Velfærdsudspil | Plan for minimumsnormeringer i daginstitutionerne 2019 | 100 dage med Enhedslisten - hvis vi havde flertal...

Ung i Enhedslisten Randers

Kontakt vores byrådsmedlem Frida, eller bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlem Anders, og hør fra dem, hvordan det er at være ung i Enhedslisten Randers.

Rød Grøn Ungdom - Randers: Uafhængig lokal ungdomsorganisation.

Læs også Enhedslistens Ungeudspil 2021.

Støt Enhedslistens kommende valgkamp

Enhedslisten nationalt
Mobilepay: 15517 (klik for QR-kode). Besked: Støt Enhedslisten
SMS: 1919 med teksten: EHL100 - så bidrager du med 100 kr.

Enhedslisten Randers
MobilePay: 889598 (klik for QR-kode). Besked: “Valgstøtte”
Bank-overførsel: Arbejdernes Landsbank 5395-0247571
NB: Enhedslisten har åbenhed om direkte bidrag.

Byrådsnetværket
Aktuelt

Årsmøde 2022
af Red., d. 2022-02-11

Årsmødet 2022 ligger fra fredag den 13. maj til og med søndag den 15. maj og afholdes i Hafnia Hallen i Valby. I år kommer det bl.a. til at handle om, hvordan vores EU-politik skal se ud. Herunder vigtig information om deadlines for opstillinger og forslag til årsmødet.
Læs mere...

Inklusion
af Simon Hviid Justesen, d. 2021-11-12

Inklusion er godt. Når den er menneskeligt og fagligt velfunderet. Kortsigtet økonomisk gevinst gør partierne bag inklusionstvangen blinde i forhold til, at mistrivsel rammer bredere og dybere end man tror, og kan give helt uoverskuelige fremtidsperspektiver for det enkelte barn og deres familier. Det burde være et samfundsmæssigt mål i sig selv, at psykologer og psykiatere har så få klienter som muligt, men er det overhovedet muligt med den kassetænkning, man har praktiseret i det offentlige gennem de sidste 10-20 år? I Enhedslisten tror vi på, at inklusion er godt for nogle børn, men hvert enkelt barn skal vurderes individuelt og ikke inkluderes for enhver pris.
Læs mere...

Millionerne i og fra Socialdemokratiet
af Kalle Nielsen, d. 2021-11-11

Undrede du dig også over, at Socialdemokratiets borgmester-konstitueringsaftalen i 2017 primært var med Venstre, derefter DF, og senere lidt til SF og Konservative? Hvorfor forsøgte Socialdemokratiet ikke en “rød” konstituering med SF, Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten – og måske Radikale? Svaret nærmer sig Verdo. Svaret nærmer sig de mange millioner, som Socialdemokratiet og Venstre deler i skyggerne på forkant af diverse usikre borgerting som f.eks. valg. Stem på Enhedslisten, hvis du ønsker viden om, hvad der foregår udenfor referat i byrådet, og ønsker en ægte rød-grøn politik i Randers Kommune.
Læs mere...

Enhedslisten går forrest i kampen for tilgængelighed
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-11-09

For Enhedslisten omfatter ligestilling alle mennesker og alle aspekter i samfundet. Tilgængelighed skal kraftigt understreges i diverse strategier og byudviklingsprojekter, så der ikke kan opstå tvivl om, at Randers Kommune vil sikre tilgængelighed og lige muligheder for alle. Gerne i form af universelt design indarbejdet fra start i alle arbejder og projekter. Enhedslisten har blandt andet foreslået en tilgængelighedsplan for hele kommunen - gæt selv om der var flertal...
Læs mere...

Miljøpolitik på naturens præmisser
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-11-01

Det er pay-back tid. Gudenåen skal sættes fri, så laksenes tusindårige gydecyklus i Gudenåen kan genskabes. Lavtliggende kunstigt drænede områder skal gives tilbage til naturen. Grundvandet skal sikres mod giftstoffer og vores vandløb skal være i god økologisk tilstand. Og så skal Verdo afbrænding af verdens træressourcer stoppes til fordel for vedvarende energi til gavn for klima og biodiversitet.
Læs mere...

Flere cykelstier, pendlerpladser og elladestandere
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-18

Når et byrådsflertal fastholder, at kommunens samlede opsparing skal bruges på flere bilveje og flere bilbroer, så svigter byrådsflertallet totalt deres børn, børnebørn, fremtidige generationer og resten af Jorden. Det er ansvarsløst. For sandheden er, at vi har brug for meget store investeringer i fremtidens fossilfrie infrastruktur. Det vil (udover ladesteder til elbilerne...) især sige ny infrastruktur til de kortere ture, hvor (el)cykler, elløbehjul og smarte elscootere, m.m. vil præge billedet og kræve infrastruktur i form af langt flere cykelstier, små parkeringspladser og nye muligheder for el-opladning i kommunens mange boligejendomme. Det har vi ikke råd til, hvis kommunens opsparingsbuffer bruges på flere forældede klimabelastende bilbroer og bilveje.
Læs mere...

Budget: Enten er du med os eller imod os
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-16

Borgmesteren har i fire år ekskluderet Enhedslisten før flerparti-forhandlingerne starter. En af grundene er, at Enhedslisten er modstander af mørklagt noget-for-noget politik (kald det bare lokumsaftaler). Budgetprocessen og budgetaftalernes tekster bør moderniseres, så borgerne kan se hvilke partier, der har stemt for og imod budgetaftalens elementer, og at alle partier bør have mulighed for kort at udtrykke deres standpunkt til de enkelte aftale-elementer.
Læs mere...

Skjulte rammebesparelser i kommunens budget
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-15

Store årlige rammebesparelser skjult i basisbudgettet er en af grundene til, at Enhedslisten har stemt imod budgettet både ved 1. behandling og 2. behandling siden vi startede i byrådet i 2018. Først pålægger budgetflertallet forvaltningen at lave besparelser - derefter "redder" de samme politikere borgerne fra noget af deres egen nedskæringspolitik. Det lyder vanvittigt, men er virkeligheden i Randers Kommune.
Læs mere...

Manglende prisfremskrivning skal stoppes
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-15

Manglende prisfremskrivning er skjult i basisbudgettet. Det er en af grundene til, at Enhedslisten har stemt imod budgettet både ved 1. behandling og 2. behandling siden vi startede i byrådet i 2018. Budgetflertallet har besluttet, at forvaltningen skal se bort fra prisstigninger i budgetudarbejdelsen Altså en skjult grønthøsterbesparelse på alle områder i kommunen. Cirka 9,5 millioner kroners ekstra skjulte rammebesparelser hvert år siden 2019.
Læs mere...

De svageste borgere betaler for budgetflertallets boligdrømme.
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-06

Hvis du af og til oplever, at kommunens service- og velfærdsydelser er bemærkelsesværdigt dårlige, så har du ret. For kommunens servicebeløb pr. indbygger er lavere end gennemsnittet i Danmark - kunstigt holdt nede af budgetflertallets løbende opsparing til prestigebyggerier og flere bilveje.
Læs mere...

Nej til klimabelastende klimabro
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

En dæmning kan sikre Randers mod øget vandstand langt billigere end en bilbro. Overskuddet kan bruges på at investere i fremtidens cykelinfrastruktur, pendlerpladser, ladestandere, og gratis eller billigere busser. Der er tilstrækkeligt med bilveje i dag, hvis blot vi omlægger vores nuværende daglige transportvaner en smule. Det er godt for klimaet og dermed for kommende generationer.
Læs mere...

Et samfund for alle mindsker behovet for hjælp!
af Simon Hviid Justesen og Karina Hjorth, d. 2021-10-01

Personer med handicap, ældre medborgere - ja, kort sagt: alle! - skal kunne være en aktiv del af samfundet, kunne tage på arbejde, købe ind, dyrke fritidsinteresser, deltage i arrangementer og meget mere. Et (ikke blot fysisk) tilgængeligt samfund er muligt, hvis man arbejder systematisk for at nedbryde fysiske og holdningsmæssige barrierer - og det gør Enhedslisten!
Læs mere...

Landdistrikterne er også en del af kommunen!
af Anders Pedersen, d. 2021-10-01

Alt for længe er de små landsbyer rundt om Randers by blevet nedprioriteret for at fremme midtbyen. Det skal være slut, hvis det står til Enhedslisten!
Læs mere...

Jobcentrene tager værdigheden og livsmodet fra de syge
af Lisbeth Sand, d. 2021-10-01

Mange mennesker tror, de aldrig vil ende på kontanthjælp, men de er nok lykkeligt uvidende om, hvor stor risikoen rent faktisk er. Pensionsalderen bliver højere, og arbejdstempoet er så hektisk, at der er stor risiko for, at mange bliver syge eller nedslidte, før de når pensionsalderen. Jeg var én af dem! Det her er min historie ...
Læs mere...

Mere fokus på handicapområdet
af Karina Hjorth, d. 2021-10-01

Alle med et handicap skal (bedre) kunne deltage i samfundet med de samme muligheder som alle andre. Ikke bare fordi det giver en klart bedre livskvalitet for mennesker, der i forvejen og hver dag kæmper med en masse udfordringer, men også fordi det på længere sigt er bedre og billigere for samfundet og i allerhøjeste grad bedre for det enkelte menneske.
Læs mere...

Lev bæredygtigt
af Kalle Nielsen, d. 2021-10-01

Om du interesserer dig for klimakampen, privat/lokal fødevareproduktion, deleordninger, "cyklisme", natur, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, afskaffelse af fattigdom og hjemløshed, mere økonomisk lighed, genbrug, mindre ressourceforbrug, cirkulær økonomi eller bæredygtigt erhverv og iværksætteri ... du er kommet til det rette sted.
Læs mere...

Prestigeprojektet Huset Nyvang
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

En tilsynsrapport og en skelsættende dokumentar, der blev vist på TV2Play og TV2 viste omfattende omsorgssvigt og underbemanding på plejehjemmet Huset Nyvang. I samarbejde med en række andre partier og lokallister var Enhedslisten med til at tvinge Socialdemokratiet til handling.
Læs mere...

Alle borgere skal behandles lige, også dem på overførselsindkomst
af Anders Pedersen, d. 2021-10-01

Mødet med jobcentret kan for nogle være en både ubehagelig, uværdig og sygdomsfremkaldende oplevelse. Syge mennesker kan blive parkeret i årevis på kontanthjælp, og i årevis arbejde gratis i udsigtsløse og unødvendige ressourceforløb. Vi er nødt til at få ændret dette umenneskelige system.
Læs mere...

Randers kommune skal bekæmpe diskriminerende boliglovgivning
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

Ghettolovgivningen medfører, at en vurdering ud fra socioøkonomiske og etniske kriterier stempler boligsøgende mennesker til at være nogle, der vil skabe problemer. Det er ikke i orden at stemple voksne og børn på deres indkomst eller etniske baggrund.
Læs mere...

Naturen vandt, da Bækkestien blev fredet
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

Der skal flere grønne rekreative og flere naturområder indbygges i byudviklingsplanerne. Klimabroens linjeføring på Dronningborgsiden skabte bekymring blandt beboerne i området omkring Bækkestien. Området omkring Bækkestien er nu efter byrådsbeslutning fredet (i hvert fald foreløbig). Enhedslisten bakker naturligvis byrådets uofficielle fredning op.
Læs mere...

Folkelig modstand udsatte plejehjemslukninger
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

Et byrådsflertal pålægger hvert år forvaltningen at indarbejde rammebesparelser i basisbudgettet - på den måde kan budgetflertallet sole sig i "investeringer", mens samme flertals besparelser ikke nævnes i budgetaftalen. Men da forvaltningen så sig nødsaget til at lukke plejehjem for at leve op til budgetflertallets ordre, så forregnede budgetflertallet sig. Borgerne samlede sig til møder og borgerne demonstrerede - og så rystede budgetflertallets taburetter og hænder pludselig. Kynisk blev plejehjemslukningerne udsat - men blev efterfølgende gennemført. Tak til borgerne - I viste vejen i kampen mod kyniske velfærdsbesparelser.
Læs mere...

E-Boks i weekenden? Nej tak!
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

En gruppe af borgere på sociale ydelser oplever ubehag og angstlignende symptomer, når de modtager E-Boks. I 2021 forsøgte Enhedslisten derfor at lette deres bekymringer med et forslag, der skulle fritage alle borgere fra at modtage E-Boks i weekenderne. Har man eksempelvis tidligere via E-Boks modtaget sanktioner i den ydelse, der er afgørende for ens levegrundlag, kan det for nogle være angstprovokerende at forholde sig til E-Boks-breve på de dage, hvor de ikke kan komme i kontakt med jobcenteret.
Læs mere...

Enhedslisten støttede Mellemfolkeligt Samvirkes forslag om at tage imod flygtningebørn
af Frida Valbjørn Christensen, d. 2021-10-01

I sommeren 2020 var der stort fokus på den græske flygtningelejr Moria. I flygtningelejren, som nu desværre er brændt ned, levede der ca. 20.000 flygtninge, hvoraf ca. 4.000 var børn. Moria var ellers kun beregnet til at huse 3.000 flygtninge. Enhedslisten bakkede op om Mellemfolkeligt Samvirkes forslag (fremsat af SF) om, at byrådet skulle henvende sig til regeringen for at meddele, at Randers kommune ville kunne tage imod en andel af disse flygtninge. Forslaget blev nedstemt..
Læs mere...

Aktiviteter  

Bliv medlem

Giv kontantbidrag

MobilePay: 889598
“Enhedslisten Randers”

Bank-overførsel:
Arbejdernes Landsbank:
5395-0247571

NB: Enhedslisten har åbenhed om direkte bidrag.